(1)
F, M.; A, M.; Wijokongko, D.; Al-Hafizd, M. KATEGORI KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM. JENFOL 2020, 1, 171-189.