[1]
Syarif, I. and Rahmat, R. 2018. PENERAPAN MODEL BRAIN-BASED LEARNING TERHADAP PENINGKATAN KARAKTER PESERTA DIDIK KELAS II SEKOLAH DASAR. Edumaspul: Jurnal Pendidikan. 2, 2 (Oct. 2018), 87-90. DOI:https://doi.org/10.33487/edumaspul.v2i2.13.