(1)
Nurkhairina, N.; Istiningsih, I. Kepemimpinan Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19. edumaspul 2021, 5, 406-413.