S, R., Hafsyah, H., & S, P. (2018). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Berbasis Masalah dengan Pendekatan Saintifik Pada Pokok Bahasan Geometri untuk Peserta Didik SMA Kelas X. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 2(2), 1-12. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v2i2.4