S, R., Hafsyah, H. and S, P. (2018) “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Berbasis Masalah dengan Pendekatan Saintifik Pada Pokok Bahasan Geometri untuk Peserta Didik SMA Kelas X”, Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 2(2), pp. 1-12. doi: 10.33487/edumaspul.v2i2.4.