[1]
J. Wahyudi, M. Asbari, I. Sasono, T. Pramono, and D. Novitasari, “Database Management Education in MYSQL”, edumaspul, vol. 6, no. 2, pp. 2413-2417, Oct. 2022.