Nurkhairina, N., and I. Istiningsih. “Kepemimpinan Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19”. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, Vol. 5, no. 2, Oct. 2021, pp. 406-13, doi:10.33487/edumaspul.v5i2.1084.