Syarif, I., and R. Rahmat. “PENERAPAN MODEL BRAIN-BASED LEARNING TERHADAP PENINGKATAN KARAKTER PESERTA DIDIK KELAS II SEKOLAH DASAR”. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, Vol. 2, no. 2, Oct. 2018, pp. 87-90, doi:10.33487/edumaspul.v2i2.13.