S, R., H. Hafsyah, and P. S. “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Berbasis Masalah Dengan Pendekatan Saintifik Pada Pokok Bahasan Geometri Untuk Peserta Didik SMA Kelas X”. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, Vol. 2, no. 2, Oct. 2018, pp. 1-12, doi:10.33487/edumaspul.v2i2.4.